Vivenda en Campanar

 

La vivenda, abans de reformar, era una vivenda distribuida a partir d’un corredor inacabable en forma de L. Se’ns planteja per tant un repte, ser capaços d’eliminar aquest corredor, allargat i oscur, oferint a la casa una estructura més amable.

El projecte es base per tant en generar tota la circulació de la casa al voltant d’una línia de distribuición amb armaris, que cominique habitació principal, banys, menjador-saló i cuina. En definitiva, un distribuïdor obert, fluït i lluminós que comunique totes les funcionals principals de la casa.

El menjador-saló quedarà directament relacionat amb la cuina. Ampliant a més l'espai de la cuina i dotant-la d'una galeria, dues de les peticions essencials de l'encàrrec. Deixant així la zona de vida diari en la part més sorollosa de la casa i bolcant les habitacions de descans al tranquil i històric poble de Campanar.

 

Constructora: MDF Construcción
Fotografía: Germán Cabo