Serveis

 • Dissenyem i construïm

  Per a vivenda unifamiliar, plurifamiliar, comercial, oficines i industria:

  • Projectes de nova planta
  • Projectes de reforma integral o parcial
  • Projectes d’interiorisme
 • Elaborem i tramitem

   

  • Llicència d’obra major i llicència d’obra menor (Declaració responsable "tipus I i tipus II" o comunicación prèvia)
  • Llicència d’activitat o llicència ambiental. Llicència d’obertura
  • Projecte de canvi d’ús i legalització
  • Certificat d'antiguitat
  • IEE (Informe d’avaluació de l’edifici)
  • ICE (Informe de conservació de l’edifici)
  • Projecte de millora d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
  • Informe pericial
  • Informe de compatibilitat urbanística
  • Gestions administratives i de subvencions (Plan Renhata)