Regles bàsiques per a construir sostenible

La construcció i el disseny sostenible s'està convertint en alguna cosa cada dia més necessari, per açò, nosaltres ens fixem molt en els articles que ixen referent a açò. Ací us deixem un , publicat en “El País”, que fa referència a un llibre escrit per l'arquitecte Huw Heywood. En aquest article es nomenen les pautes que hauríem de tenir en compte a l'hora de projectar.

 

http://elpais.com/elpais/2017/03/27/del_tirador_a_la_ciudad/1490610455_1...